INSOLVENCE KONKURSY POHLEDÁVKY


Úvod » Detektivní služby

Detektivní služby

Detektivní služby

Všechny nabízené služby se provádí na vysoké úrovni zkušeným týmem detektivů a to s předchozí praxí u specializovaných policejních útvarů. Při své činnosti používají moderní technické prostředky.

Pátrání po osobách a věcech

Pátrání po osobách nebo věcech s využitím efektivních metod, databází a kontaktů. Určeno pro nalezení příbuzných, blízkých osob z minulosti, pachatelů trestné činnosti, dlužníků a jejich majetku, předmětů leasingu, odcizených předmětů, nebo osob, které se z různých důvodů skrývají.

Provádíme pátrání po osobách a věcech přičemž využíváme zkušeností, efektivních metod a kontaktů našich detektivů. V závislosti na kvalitě dodaných podkladů jsme schopni přinést očekávaný výsledek s vysokou pravděpodobností a ve velmi krátkém čase.

infiltrace agenta do prostředí

Infiltrace detektiva do pracovního kolektivu, který se chová jako skutečný zaměstnanec firmy, plní pracovní úkoly a především sbírá informace a data.

Ochrana osob, sledování a VIP přeprava

Ochrana osob, kontra sledování, VIP přeprava, ozbrojený doprovod. Služby ušité na míru pro vaši bezpečnost. Možnost krátkodobé i dlouhodobé spolupráce.

Provádíme ozbrojené doprovody VIP osob včetně naplánování bezpečné trasy nebo vytipování bezpečných míst k osobním schůzkám či jednáním. Tyto místa jsou pečlivě vybírána a je proveden jejich monitoring dopředu. Dále provedeme bezpečnostní vyhodnocení objektu či domu a navrhneme maximální možné zabezpečení. Dále zajistíme střežení rodinných příslušníků VIP osob.

Sledování osob a věcí, poradenství v ekonomickém sektoru

Sledování osob, věcí, vozidel, nemovitostí a dalších objektů zájmu. Možnost vypracování kompletní dokumentace – fotografie, audio nebo videozáznam. Vhodné pro získání cenných informací k osobám, jejich kontaktům, motivacím, zájmům, aktivitám nebo majetkových poměrů.

Sledováním je možné získat cenné informace k osobám, jejich kontaktům a aktivitám. Například u obchodních partnerů lze sledovat reakce po obchodním jednání nebo u zaměstnanců zda jsou loajální. V rodinných vztazích lze odhalit nevěru partnera, rizikové chování dětí nebo připravit důkazy pro rozvodové řízení. Sledováním lze rovněž vyřešit velmi závažné situace jako je stalking neboli nebezpečné pronásledování, šikana nebo sexuální zneužívání dětí.

K ochraně ekonomických zájmů klienta patří i prověrka vlastních zaměstnanců, včetně přijímaných. Dokážeme zajistit psychologický profil nově přijímaných i stávajících zaměstnanců. Dále lze zaměstnance prověřit v případě podezření na jejich možnou negativní činnost vůči firmě, ale také v případě, kdy je potřeba hodnotit jejich loajalitu, tedy při úvahách o obsazení strategického vedoucího postu nebo důležitého pracoviště.

Dále dokážeme zajistit vybudování speciálních režimových pracovišť zajištěných proti úniku strategických informací.

copyright © 2000 - 2023 W - METAL, s.r.o.
Rychlý dotaz

Souhlasím se zpracováním osobních údajů